Ettevõttest

Amarela OÜ üks peamistest tegevusaladest on professionaalne konverentsikorraldus; pakume täielikku konverentsi ja muu sündmuse korraldamise teenust.

Oleme esindatud Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning teenindame sündmusi nii Eestis kui ka mujal Baltikumis ning Põhjamaades.

Ettevalmistuste koordineerijana lahendame kõik sündmuse (konverentsi\/seminari\/koolituse) läbiviimisega seotud organisatoorsed ja tehnilised küsimused, võimaldades sündmuse korraldajal keskenduda sisutiheda ja kvaliteetse programmi koostamisele.

Amarela OÜ peamised teenused on:

  • eelarve koostamine ja järelevalve;
  • sündmuse-eelne sekretariaat;
  • sündmuse sümboolika ja jaotusmaterjalid;
  • sündmuse kodulehekülg internetis;
  • osalejate ja abstraktide registreerimine jm sellega seonduvad teenused;
  • sündmuse ruumid ja tehnilised vahendid;
  • tõlketeenused ja -aparatuur;
  • sekretariaat sündmuse ajal;
  • osalejate majutus, toitlustamine ja transport ja vaba aja programm.

Rahvusvaheliste ning Eesti-siseste kongresside, konverentside ja seminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel täidame enamasti projekti koordineerija ehk peatöövõtja ülesandeid, kuid olenevalt klientide vajadustest pakume ka üksikteenuseid konkreetsetes valdkondades. Kogemustele ja oskustele toetudes püüame pakkuda võrdselt häid lahendusi nii paaritunnistele nõupidamistele kui mitmepäevastele rahvusvahelistele konverentsidele. Meie väärtustame ressursse – aega ja inimesi.

Korraldame Teie eest tuhat ja üks pisiasja, kusjuures mahukamate konverentside puhul alustame ettevalmistustööd juba paar-kolm aastat varem.

Meie klientidele on abiks pikaajalise konverentside korraldamise kogemusega töötajad. Tagamaks kõrget rahvusvahelist kvaliteeditaset on töötajad osalenud ka European Cities Marketing (ECM) ning International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) koolitustel. Meie töötajate varasema tegevusaja jooksul on olnud heameel aidata kaasa mitmete kõrgetasemeliste rahvusvaheliste kongresside ja konverentside kordaminekule koostöös ülikoolide, riigiasutustega, erialaseltside ja ettevõtetega.

Amarela OÜ eesmärk on konverentsil tagada võimalikult meeldiv töökeskkond, mis aitaks kaasa osalejate-külaliste kontaktide loomisele, erialaste ja päevakohaste teemade ja probleemide arutelule ning uute teadmiste omandamisele.

Võtke meiega ühendust conference@amarela.ee ja andke võimalus meil tegeleda kogu mure ja stressiga, et saaksite nautida ettevalmistusi ning vastu võtta kõikide komplimendid!